פרק ראשון מתנה

מתוך הסדרה הדיגיטלית למתגברים | הרב אורי זוהר שליט"א והרב דן טיומקין

יש לך שאלה?

* כל השאלות מגיעות דיסקרטיות ונשתדל לענות תוך 24 שעות בעז"ה.