איך ניתן לשבור את קליפת עמלק?

מה הקשר בין הרב אורי זוהר לחסידות גור?

איזו עצה נותן ה'שפת אמת' שרלבנטית במיוחד להורים לנוער מתבגר?

4 דקות של לימוד, שבו הרב אורי זוהר שליט"א מלמד 'שפת-אמת' על מגילת אסתר,

שמדבר על הנהגת ההתמדה של מרדכי היהודי

שבזכותה הוא הצליח לשבור את קליפת עמלק,

ועד כמה זה רלבנטי לנו, ההורים,

כדי להצליח לסייע לנערים לקצר את המסע,

ולזכות לשבור את קליפת עמלק.