כולם בבית….לא קל…

מה אם גדול הדור היה מבקש שנארח איתנו בבידוד נער מתמודד?

מה אם הוא היה מצרף 'הוראות הפעלה' איך להתנהג עם הנער הזה ?

מסתבר שכבר היה תקדים בהיסטוריה, לרשב"י היה נכד שירד לדיוטא תחתונה

וכשרצו לחזק ולקרב אותו – היה דרך ומהלך מסוים שהועיל

וזה גם המהלך שיסייע לילדים שלנו… כל זה בסרטון המצ"ב