שתי דקות על אשמה.

כאשר נער לא מחובר, ההורים בד"כ אינם הבעיה !

אבל הם יכולים להיות חלק מהפתרון אם הם יגיבו בצורה נכונה

מאד טבעי לחפש אשמים – אבא מאשים את אמא, אמא את אבא,

שניהם את המורים, המנהלים, ראש העיר, את מי לא

אבל זו בעיה של דור, מגיפה ממש,

ולכן, כיון שמטרתנו להתחיל מהלך של תיקון, צריך קודם כל לעבור מהתדר של חיפוש אשמים!