זום ל"ג בעומר מורשת רשבי לבית שמח כתנאי בהצלחה בחינוך