הרב אורי זוהר מלמד מתורתו של האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד, שהיארצייט שלו חל היום, האדמו"ר מפיאסצנה מלמד גישה נכונה לנוער, גישה שרלבנטית במיוחד לדורנו האומלל ומוכה הקורונה

שתפו את הפוסט